80. výročí založení sboru

Sbor dobrovolných hasičů » 80. výročí založení sboru

 

 

   K příležitosti 80. výročí založení SDH Koloměřice, byly uspořádány oslavy, které byly spojeny i se srazem rodáků obce. Po slavnostním zahájení, následně mší u kapličky a výjezdem historické hasičské stříkačky z požární zbrojnice, se slavností průvod obcí odebral na letní parket, kde byla předvedena historická požární technika okolních hasičských sborů.

 

   Součástí denního programu bylo předvedení soutěžního požárního útoku družstvem koloměřických mužů. K tanci a poslechu hrála dechová hudba BOŽEJÁCI do pozdních večerních hodin.