85. výročí založení sboru

Sbor dobrovolných hasičů » 85. výročí založení sboru

 

   V roce 2008 si SDH Koloměřice připomenulo 85. výročí založení sboru. Dlouhodobě plánované oslavy připadly na den, kdy se počasí nepovedlo a asi nejdeštivější den tohoto léta připadl právě na připomenutí 85. výročení založení SDH Koloměřice. Od samého rána až do pozdních nočních hodin vydatně propšelo, což způsobilo, že vypadla velká část oslav (mše u kapličky na návsi, průvod obcí, atd..) a vše se zůžilo na program, který se konal v předem připravené zakryté části letného parketu v Koloměřicích a v důledku velmi deštivého počasí se muselo improvizovat.