90. výročí založení sboru

Sbor dobrovolných hasičů » 90. výročí založení sboru

 

 

 

 

 

 

   Předposlední den měsíce června r. 2013 začaly a po celý den a noc probíhaly oslavy koloměřických hasičů, kdy si připoměli 90 let od chvíle založení jejich sboru. Výročí pro historii a život obce Koloměřice velmi významné a dlouho připravované.  Neméně důležité a očekávané nejen pro obyvatele obce samotné, ale i pro její rodáky a pro lidi s Koloměřicemi jakkoli spojenými. O historii sboru dobrovolných hasičů Koloměřice pojednává samostatný článek na těchto stránkách a tak je možné v tuto chvíli zejména vyzdvihnout slavnosti samotné, které proběhli v duchu hasičských tradic a za významné účastí okolních hasičských sborů z Chrášťan, Hostí, Doubravky, Doubravy, Koloděj n. L., Netěchovic, Bechyně, Dražíče, Hvožďan a Týna n. Vlt.  Slavnosti velmi povedené, pěkným počasím obdařené a výbornou organizací provázené.

 

 

Pro ukázku bylo vybráno několik fotografií na této stránce umístěné.