Hasičské plesy

Sbor dobrovolných hasičů » Hasičské plesy

  Po mnohaleté odmlce se koloměřičtí hasiči ujali znovu obnovené tradice pořádání hasičských plesů v roce 2003. Plesy jsou pořádané v kulturním domě v Hostech. Vedle občanů obce Kolomeřic se každoročně na zábavě večera podílí i nemalou měrou hosté z okolí, kteří na ples zavítají a tuto "lidovou veselici" pak společně všichni zůčastění, v duchu hasičských a plesových tradic, se na dobré náladě plesu stejnou měrou podílí. Bez jediné vyjímky jsou plesy koloměřických hasičů pořádány každoročně až do současné doby (r. 2013).  Použité fotografie jsou z plesu roku 2009 a 2013. 

Nástup členů 2013 (video, autorka: Lenka Dědičová)

 

 

Na odkazech níže možno shlédnout videa z kulturních vystoupení členů SHD Koloměřice, včetně koloměřických dětí.

Vystoupení 2011 (video)

Vystoupení 2012 (video)

Vystoupení 2013 (video)

 

Foto plesu 2014: Zuzka Dědičová

Zdroj: Facebook Koloměřice