Hasičské tradice

Sbor dobrovolných hasičů » Hasičské tradice

 

   Sbor dobrovolných hasičů Koloměřice, mimo své aktivní role při likvadici případného požáru a mimo preventivní protipožární činnosti, je zaměřen na propagaci hasičských tradic, prezentaci historické hasičské techniky, zejména zastoupené plně funkční historickou požární stříkačkou zn. Stratílek, Vysoké Mýto, r.v. 1923, jenž má sbor ve svém vlastnictví. Na prezentaci těchto tradic se často spolupodílí s členy SDH Bechyně, kde spojenými silami prezentují krátký zábavný program pro předvádění historické požární techniky, která je ve výlučném vlastnictví obou sborů dobrovolných hasičů. Výše zmíněné prezentace jsou doprovázeny vysvětlujícím komentářem pro přítomnou laickou veřejnost v průběhu historických ukázek členů SDH Koloměřice a SDH Bechyně v dobových historických hasičských uniformách a kostýmech. 

 

Fotogalerie z prezentací a hasičských slavností, s účastí členů a členek koloměřického sboru, pojednávají odkazy "Hasičské slavnosti" na těchto stránkách. 

 

 

 

  

sv. Florián - patron všech řemesel s ohněm související.

Sv. Florián za patrona hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů, pekařů a všech ostatních řemesel s ohněm související, on po mnoho staletí platící, on ohni vzdorující a majetek lidí a rodin před ohněm chránící.     

 

  Základ pověsti o sv. Floriánovi spadá do r. 304 n.l., kdy za vlády římské říše, na uzemí dnešního Rakouska, docházelo ke krutým represím na křesťanské obyvatelstvo ze strany římanů. Výše zmíněný protikřesťanský pogrom se nevyhnul ani tehdejšímu malému městečku Lauriacum, nedaleko soutoku řek Temže a Dunaje. Po mnoha usmrcení křesťanských obyvatel římskými vojáky v tomto městečku přispěchal Florian na pomoc aby zastavil násilí na křesťanech. Avšak byl římany zatčen a po dlouhém a krutém mučení, kdy se nevzdal víry v Krista, jak římané po něm požadovali, byl vzat do okovů a dovezen na nedaleký most vedoucí přes řeku Temži. Stalo se tak 4. května  l.p. 304, kdy na okraji mostu přivázán mlýnský kámen na krk mu byl a poté vržením do řeky Temže takto krutě života zbaven byl.

 

   V pozdějších staletích se stal symbolem ochrany proti ohni a kdy v mnoha jeho podobách na sochách a obrazech byl ztvárněn v římské uniformě s vědrem vody ve svých rukou nebo případně přímo vědrem hasící požár. Tímto symbolizoval patrona ochrany domu proti ohni na němž byla jeho socha umístěna. Jak již následně je patrno, tímto mimo jiných řemesel s ohněm související zejména ve spojení s hasičským "řemeslem" se  symbol pro hasiče takto nabízí a jenž si je  tímto pod svůj patronát bere. 

Ilustrující je modlitba ke sv. Floriánovi historicky k němu patřící a jeho samotného a též jeho poslání vzývající:

"Chval dobrý duch Hospodina i Ježíše, jeho Syna. Odbila desátá hodina, milý svatý Floriáne, tohoto městečka patrone, chraň nás od ohně…"