Historie stránek

Ostatní » Historie stránek

 

 

10. výročí Koloměřic na internetu

   Koncem jara 2014 "slaví" stránky Koloměřic 10. výročí své existence. Stránky, které se rodily těžko a pomalu. V době svého vzniku, prvního zveřejnění (červen 2004) a v prvních letech existence nepříliš známé. Díky tehdejšímu ještě nepříliš dostupnému internetu si cestu ve známost do povědomí místních lidí a okolí postupně probíjely velmi obtížně a pomalu. Grafická podoba od těch dob doznala výrazných změn a obsahově se stránky hodně rozšířily, ale hrubá základní kostra stránek, stylem, uspořádáním a obsahem vedené, zůstala v základních obrysech bez větších změn z roku 2004. Dodnes jsou na koloměřickém webu umístěny články (historie obce a historie SDH), které až na drobné doplňování zůstaly v téměř stejné podobě z dob jejich vzniku.

 

   Níže si můžete v náhledech prohlédnout historii podoby stránek Koloměřic, následně řazeny za sebou tak, jak spatřily světlo internetového světa. 

 

  

 

 

První stránky Koloměřic, které byly uvedené do provozu koncem jara 2004. V kontextu dneška (r.2014) působící již spíše internetovou dobou kamennou. 

 

 

 

 

 Po první verzi stránek, která byla zveřejněna na jaře 2004, přišla tato jejich další podoba v lednu 2006. V této podobě se již podařilo poprvé stránky Koloměřic dostat trochu více do místního veřejného povědomí.

 

 

 

 

Stránky v novém kabátě zveřejněné na jaře 2008. První verze stránek opírající se o lepší grafickou podobu úměrně době jejího zhotovení.

 

 

 

 

Začátkem léta 2011 vznikla tato grafická podoba stránek.

Od r.2013 jsou stránky Koloměřic uvedené v současné grafické podobě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostatná verze malých stránek letního parketu Koloměřice. Krátce zprovozněna během léta 2005.

 

 

 

Téměř dokončená, ale nikdy nezveřejněná verze z r.2005.