Koloměřické osudy ve víru velké války

Ostatní » Koloměřické osudy ve víru velké války

 

Koloměřické osudy ve vírů světových bojišť velké války 1914-1918

aneb: co vydaly vojenské historické archivy

 

Archivní fakta o válečných osudech některých koloměřických usedlíků, kteří prošli bojišti 1. světové války. Válečné oběti a poválečné návraty.

Seznam níže je neúplný. Obsahuje pouze mobilizované koloměřické muže v období let 1914-1918 s místem narození "Koloměřice". Mobilizovaní muži s pobytem v Koloměřicích k tomuto období, ale s jiným místem narození zde nejsou uvedeni (autor o nich nemá relevantní informace místa narození). Jsou vítány další informace a případné historické fotografie níže uvedených k uveřejnění na této části stránek Koloměřic. Úplný seznam historicky známých válečných obětí je uveden na konci článku o historii Koloměřic.

 

 

 

 

 

Padlí a nezvěstní v rakousko-uherské armádě 

 

Příjmení a jméno:  Florián František
Datum narození: 7.9.1878
Místo narození: Koloměřice, okr. Týn nad Vltavou
Domovem: Koloměřice, okr. Týn nad Vltavou
Příslušnost k útvaru rak.-uher. armády:  91. pěší pluk
Datum úmrtí: ?.?. 1916
Příčina úmrtí: Nezvěstný
Místo úmrtí: italské bojiště
Místo pohřbení: Neznámé

--------------------------------------------------- 

Příjmení a jméno:  Hajíček Josef
Datum narození:   rok 1888
Místo narození:     Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Domovem:           Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Datum úmrtí:       9.9.1914
Příčina úmrtí:       Zemřel
Místo úmrtí:         Drina, utonul v řece Drině
Bojiště:               jižní fronta (srbské bojiště)
Místo pohřbení:    Savenfer, Slavonice
Poznámka:          náhradní prapor čs. pěšího pluku č.1 Jana Husi

---------------------------------------------------

Příjmení a jméni:  Zouzalík Jan
Datum narození:  1891
Místo narození:    Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Domovem:          Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Příslušnost k útvaru rak.-uher. armády: 91. pěší pluk
Datum úmrtí:      ?.1.1915
Příčina úmrtí:      Nezvěstný
Bojiště:              jižní fronta (srbské bojiště)
Místo pohřbení:   Neznámé

 

 

 

 

 

 

 

Legionáři 

 

Příjmení a jméno: Hajíček Václav
Bydliště: Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Místo narození: Koloměřice okres Týn nad Vltavou
Datum narození: 20.10.1892

Hodnost rak.-uher. armády: vojín
První útvar rakousko-uherské armády: 10.drag.pl.
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 10.drag.pl.
Padl do zajetí: 17.11.1914, Blažky

Datum a místo přihlášení do legií: 19.1.1918, Borispol
Datum zařazení do jiné (další) legie: 19.1.1918
První útvar v legiích: 2.záložní pluk
Poslední útvar v legiích: 2. jízdní pluk
První hodnost v legiích: vojín
Poslední hodnost v legiích: desátník
Konec v legiích: 21.10.1920
Legie u kterých sloužil: Čs. legie v Rusku
Konec vojenské služby: Demobilizován

Prameny: Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).

--------------------------------------------------- 

Příjmení a jméno: Maršík František
Místo narození: Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Bydliště: Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Datum narození:18.8.1887

První útvar rakousko-uherské armády: 16.pěší pluk
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 91. pěší pluk
Padl do zajetí: 12.12.1914, srbská fronta

Datum a místo přihlášení do legií: 2.6.1918, Orleans
Datum zařazení do jiné (další) legie: 2.6.1918
První útvar v legiích: 21. střelecký pluk
Poslední útvar v legiích: 21. pěchotní pluk
První hodnost v legiích: vojín
Poslední hodnost v legiích: vojín
Konec v legiích: 25.7.1918
Legie u kterých sloužil: Čs. legie ve Francii
Konec vojenské služby: padl v boji 25.7.1918 u Michelbachu v Alsasku
Pohřben: původně v Michelbachu, v současnosti Francie, Cernay - vojenský hřbitov

Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).
Pamatnik.valka.cz 

--------------------------------------------------- 

Příjmení a jméno: Pisinger Karel
Místo narození: Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Bydliště: Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Datum narození: 17.12.1892 (12.12.1892)

První útvar rak.-uher. armády: Neuvedeno
Poslední útvar rak.-uher. armády: Neuvedeno
První hodnost v rak.-uher. armádě: Neuvedeno
Poslední hodnost v rak.-uher. armádě: Neuvedeno
Padl do zajetí: 8.12.1914, Srbsko

Datum a místo přihlášení do legií: Neuvedeno
Datum zařazení do jiné (další) legie: 12.7.1919
První útvar v legiích: 24. střelecký pluk
Poslední útvar v legiích: Neuvedeno
První hodnost v legiích: desátník
Poslední hodnost v legiích: Neuvedeno
Konec v legiích: Neuvedeno
Legie u kterých sloužil: Čs. legie ve Francii
Konec vojenské služby: viz. poznámka

Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ). Příjmení a jméno:

Poznámka: Návrat do vlasti, zemřel (bez dalších podrobností)

--------------------------------------------------- 

Příjmení a jméno: Pisinger Václav
Místo narození: Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Bydliště: Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Datum narození: 31.8.1888

Útvar rak.-uher. armády: 29.zemský pěší pluk
Hodnost v rak.-uher.ské armádě: šikovatel
Padl do zajetí: 23.6.1915, Halič

Datum a místo přihlášení do legií: Kramatorskaja
Datum zařazení do jiné (další) legie: 30.6.1917
První útvar v legiích: záložní prapor
Poslední útvar v legiích: voj.ref. (bez vysvětlivek)
První hodnost v legiích: vojín
Poslední hodnost v legiích: poručík
Konec v legiích: Neuvedeno
Legie u kterých sloužil: Čs. legie v Rusku
Konec vojenské služby: Návrat do vlasti, sloužil v čs. armádě po r.1918

Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).

--------------------------------------------------- 

Příjmení a jméno: Psohlavec František
Místo narození: Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Bydliště: Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Datum narození: 7.6.1897

První útvar rak.-uher. armády: 91. pěší pluk
Poslední útvar rak.-uher. armády: 91. pěší pluk
Hodnost v rak.-uher. armádě: vojín
Padl do zajetí: 24.5.1917, Selo

Datum a místo přihlášení do legií: 12.9.1917, Padula
Datum zařazení do jiné (další) legie: 15.4.1918
První útvar v legiích: 31.střelecký pluk
Poslední útvar v legiích: 31.střelecký pluk
První hodnost v legiích: vojín
Poslední hodnost v legiích: desátník
Konec v legiích: 23.3.1921
Legie u kterých sloužil: Čs. legie v Itálii
Konec vojenské služby: Demobilizován

Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ). 

---------------------------------------------------

Příjmení a jméno: Ťupa František
Místo narození: Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Bydliště: Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Datum narození: 10.9.1897

První útvar rakousko-uherské armády: Neuvedeno
Poslední útvar rakousko-uherské armády: Neuvedeno
První hodnost v rak.-uher. armádě: Neuvedeno
Poslední hodnost v v rak.-uher. armádě: Neuvedeno
Padl do zajetí: 16.9.1916, Nová Ves

Datum a místo přihlášení do legií: datum neuveden, Padula
Datum zařazení do jiné (další) legie: 26.4.1918
První útvar v legiích: 39. pěší pluk
Poslední útvar v legiích: 39. pěší pluk
První hodnost v legiích: desátník
Poslední hodnost v legiích: desátník
Konec v legiích: 30.3.1920
Legie u kterých sloužil: Čs. legie v Itálii
Konec vojenské služby: viz. poznámka

Prameny:
Osobní karta legionáře (archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1.světové války).
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ).

Poznámka: Zproštěn voj.služby (bez dalších podrobností). 

---------------------------------------------------

Příjmení a jméno: Zouzalík Petr
Místo narození: Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Bydliště: Koloměřice, okres Týn nad Vltavou
Datum narození: 31.1.1894

První útvar rakousko-uherské armády: Neuvedeno
Poslední útvar rakousko-uherské armády: Neuvedeno
První hodnost v rak.-uher. armádě: Neuvedeno
Poslední hodnost v v rak.-uher. armádě: Neuvedeno
Padl do zajetí: Neuvedeno

Datum a místo přihlášení do legií: Neuvedeno
Datum zařazení do jiné (další) legie: 12.8.1917
První útvar v legiích: Neuvedeno
Poslední útvar v legiích:  6. střelecký pluk
První hodnost v legiích: Neuvedeno
Poslední hodnost v legiích: Neuvedeno
Konec v legiích: Neuvedeno
Legie u kterých sloužil: Čs. legie v Rusku
Konec vojenské služby: Neuvedeno

Prameny:
Legionářský poslužný spis ( archivní materiál, z něhož byly čerpány informace do databáze legionářů za 1. světové války ). 

 

 

 

Rozšíření této části stránek do budoucna není vyloučené.

 

Zdroj: Vojenský historický archiv