Mikuláš a čerti

Lidové tradice v obci » Mikuláš a čerti

  

 

   Svátek Mikuláše, 6. prosince, symbolizuje usmíření nebe a pekla, kdy společně světské postavy těchto dvou mytických světů ve smíru, poselstvím věnované dětem v předvečer svátku (5. prosince), obcházejí domácnosti na pozemském světě a hodné děti obdarují a zlobivé symbolicky trestají. 


  V Koloměřicích se naplnění symbolu toho svátku velmi ochotně několik rodáků ujme s hlučným pochodem tomu vlastním a setkávající se s pochopením obyvatel navštívených domácností a s radostí nebo strachem se tvářících dětí. K tomu odpovídá i "maskování", které je vidět na následujících obrázcích a fotkách níže z let 2006 a 2007 v Koloměřicích. 

   Tradice se slaví už v předvečer, tzn. 5. prosince. Do rodin s malými dětmi přijde Mikuláš s andělem a čert. Rodiče Mikulášovi řeknou, jestli byly děti po celý rok hodné a jestli je poslouchali. Za každý vroubek dostanou od čerta symbolicky metlou. Pak dětičky řeknou nějakou básničku nebo zazpívají písničku a za to dostanou od Mikuláše nadílku – sladkosti, ovoce, ořechy. Ty zlobivé brambory a kostky černého uhlí od čerta.