Oprava koupaliště 2009

Ostatní » Oprava koupaliště 2009

 

  V blízkosti obce a letního parketu se nachází koupaliště, které za 35 let své existence utrpělo velké šrámy na svojí konstrukci a podobě. Převážně štěrkem vysypané dno, postavené na bývalých močálech začátkem 70. let, "zmizelo" do bahnitého podkladu a některé části stěn koupaliště, složené z bet. panelů, se v 90. letech a počátkem nového tisíceletí museli rekonstruovat. Vše v důsledku náhlých přívalových vod z polí v minulosti a jiných přírodních jevů. K již výše zmíněným opravám betonových stěn v minulosti se přidala i rekonstrukce dna, které bylo na bahnitém základě vyloženo a zpevněno betonovými panely. Díky této zásadní opravě dna koupaliště, prováděné na etapy v letech 2008 - 2009, se zlepšila čistota vody v koloměřickém koupališti. Na mnoha pracech se podíleli velkou části členové sboru SDH Koloměřice, kteří odvedli významnou část svého času a úsilí na opravách koupaliště. 

  Na prvních pěti snímcích je zachyceno čištění koupaliště, před rozsáhlou opravou bahnitého dna a před pokládáním betonových panelů na dno. Na posledním snímku je konečná podoba koupaliště při prvním napouštění vody, kde je vidět již opravené dno s položenými panely.