Požár pod Hůrkou

Sbor dobrovolných hasičů » Požár pod Hůrkou

 

Požár pod Hůrkou

2. srpna 2007

 

   Z neznámých příčin se při zemědělských pracích vznítil v podvečerních hodinách jeden balík slisované slámy na poli, na zemědělské ploše pod vyvýšeninou Hůrka, a následně se požár rozšířil po větru na strništi pole a požár zachvátilo i několik dalších balíků slisované slámy. Při včasném zásahu chrášťanských hasičů, kteří jsou vybaveni technikou pro rychlý zásah, se oheň nijak významěji nerozšířil a požár byl brzy pod kontrolou. K likvidaci požáru byl nápomocen netradičním způsobem traktorista, který diskoval traktorem na vedlejším poli, když ohraničil požárem zasaženou část strniště zemědělským strojem a jeho narušením zastavil rychle se šířící se oheň po větru a tím napomohl k lokalizaci požáru, jeho kontrole a následné úplné likvidaci.