Sraz sokolníků 2009

Myslivecké veřejné akce » Sraz sokolníků 2009

Sraz Sokolníků v Chrášťanech a Koloměřicích

2009

 

  Po úspěšném sokolnickém dni v létě 2008 ve Hvožďanech se myslivecké sdružení Koloměřice – Chrášťany se rozhodlo na uspořádat podobnou ukázku sokolnictví v lokalitě obce Chrášťany. Smyslem této veřejné akce bylo představit sokolnictví laické veřejnosti, a to včetně ukázek lovu dravých ptáků v honitbě výše zmíněného mysliveckého sdružení. Během slunečného zářijového odpoledne byl předveden praktický lov volně žijící zvěře (srny, lišky a bažanta) včetně případných komentářů chovatelů dravého ptactva a jejich odborných a praktických zkušeností. Sokolnický den byl pořádán pod záštitou sokolnického klubu při ČMMJ. Počínaje tímto rokem se každoročně v honitbě MS Koloměřice - Chrášťany sokolnické dny pořádají, za výrazného zájmu a účasti laické veřejnosti na těcho prezentačních akcích sokolníků, kteří tímto přestavují činnost a smysl lovu zvěře pomocí dravců. Pro ilustraci jsou doplněny fotografie z prvního srazu Sokolníků v r. 2009.

 

Tyto sokolnické dny v Chrášťanech jsou pořádány pravidelně každý rok.