Stavění svatebních bran

Lidové tradice v obci » Stavění svatebních bran

 

 

 

   Lidový zvyk stavění svatebních bran na vesnici je velmi rozšířené a to jistě v jakékoli části Čech a Moravy.


Svatební brána je přímo spojená s významem loučení se svobodou, ženicha nebo nevěsty z vesnice, ze které pochází, kde se na rodil/a nebo bydlí. Svatební brána se staví k domu, jenž je domovem osoby, odkud se na cestu ze svobody k manželství vydává. 
V Koloměřicích se staví z dřevěné konstrukce obalena smrkovým chvojím, vyzdobená bílím krepovým papírem a růžemi z něj udělaných. Svojí konstrukcí, tvarem a zdobením je pro Koloměřice typická a staví se podle místních tradic. Na její stavbě se podílí všichni svobodní mládenci a dívky z vesnice. Důležitou součástí je i dělání růží z krepového papíru, jenž bývá doménou dívek, stejně jako později zdobení brány. 
Nastávající manžel/ka musí projít pod branou, kde na něj čekají sousedé a obyvatelé vesnice, kteří bránu pro něj postavili a po přání hodně štěstí, lásky do budoucnosti přichází na řadu přípitek a jistě často nejen pouze „symbolické“ finanční vykoupení (jinak zvaným ŠRANK) ženicha či nevěsty, jejich rodinných příslušníků a ostatních svatebčanů. Celý tento „obřad“ má pod vedením jeden člověk, který vše uvede slovem, svatebčanům popřeje a jistě o vybrání šranku se postará a svatebčany levně nepustí přes stuhu, kterou drží jiní účastníci vybírání šranku z řad místního svobodného obyvatelstva obce a nelze nezmínit ani důležité pomocníky, při dolévání přípitků, které se svatebčany bývají často náročné pro všechny na šranku se podílející, a předtím bránu stavějící. 

 

 


poznámka autora: Jistě mohu potvrdit, že "obřad" vybírání šranku není jednoduchý a to často za cenu humorných obstrukcí, které k tradici patří jistě také a bez kterých by to nešlo. Ostatní, kdo se na bráně podíleli, při vybírání šranku byli k tomu často hodně významně nápomocni.