Svatohubertské slavnosti

Myslivecké veřejné akce » Svatohubertské slavnosti

Svatohubertské myslivecké slavnosti

v Chrášťanech, Dražíči a Hostech

 

   V myšlence založení svatohubertských slavností v roce 2005 bylo prezentovat myslivost po stránce humální a středověkých tradic, ze kterých myslivost vychází a přestavujícími její symboly, jímž je patron myslivců sv. Hubert a bohyně lovu Diana. 

 

Fotogalerie Svatohubertských mysliveckých slavností

 

   Po slavnostním zahájení slavností v kulturním domě v Chrášťanech a po úvodních projevech, se družina sv. Huberta, Diany, mysliveckých trubačů, myslivců nejen pořádajících mysl. společností a sokolníků, ubírají slavnostním průvodem Chrášťanama, kde se zastavují před obecním úřadem Chrášťan a sv. Hubert přebírá z rukou starosty láhev nápoje – Myslivce. Po tomto symbolickém aktu přichází průvod k místnímu kostelu, před kterým je farářem uvítán a poté se v kostele slouží svatá mše Hubertovi a Dianě. Po církevním obřadu vychází průvod z Chrášťan, přechází do nedaleké obce Dražíč, kde se zastavuje u kapličky svatého Jana, pozdravení mu složí a průvod se zastavuje později na dražíčské návsi, kde před kulturním domem předává starosta obce Dražíč láhev Myslivce sv. Hubertovi. Po tomto přivítání v obci Dražíč, se naplňuje místní sál, kde trubači OMS Tábor zahajují druhou část slavností, která se koná v kulturním domě. Počínající slavnostním úvodem, pasováním nových myslivců a později následovanou volnější taneční zábavou při dechové hudbě, stále v tradicích myslivosti, a končící v pozdních večerních hodinách.  Součástí slavností byli i členové sokolnického klubu.


   Slavnosti neprobíhaly přímo v obci Koloměřice, ale jednou z mysliveckých společností, podílejících se na jejich přípravách byla společnost Koloměřice – Chrášťany. Dále se slavností zúčastnili občané Koloměřic jako členové některých mysliveckých společností, jako účastníci „Svatohubertské družiny“ ve středověkých kostýmech a jako diváci na slavnostech.
Dosud slavnosti probíhaly v letech 2005, 2006, 2007 a 2009 a výběr fotografií z jednotlivých ročníků lze shlédnout na odkazech výše.