Velká voda 2005

Ostatní » Velká voda 2005

 

    Dne 21.8. 2005 se po dlouhém a prudké dešti vylil z břehu potok protékající obcí. Bylo zaplaveno a znečištěno místní koupaliště a voda zaplavila i letní parket. Byla přeplněna požární nádrž ležící přímo v obci a voda se rozlila po přilehlých loukách a způsobila škody na zemědělské půdě. Žádný dům rozsáhleji zaplaven nebyl, jelikož intenzita záplavové vlny nedosáhla takových rozměrů. Přesto byla svým rozsahem pro obec výjmečná a neobvyklá.